>

ใจบุญสุนทาน

Image

ใจบุญสุนทาน

คำว่าใจบุญในภาษาอังกฤษ สามารถใช้คำดังต่อไปนี้ 

charitable (adj) - charity (n) 

compassionate (adj) - compassion (n)

generous (adj) - generosity (n)

benevolent (adj) - benevolence (n)

Philanthropy (n) 

Charitable foundation is considered as a non-profit organization. มูลนิธิเพื่อการกุศลจัดว่าเป็นองค์กรที่ไม่หวังกำไร

The ethical company should pay close attention to the concept of philanthropy. บริษัทที่มีธรรมาภิบาล ควรจะใส่ใจในเรื่องของการตอบแทนเพื่อสังคม 

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ