A snake in the grass

A snake in the grass เป็นคำนาม  แปลว่า คนฉ้อฉล หรือคนที่เป็นดังงูพิษ

ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันคะ

ตัวอย่างประโยคที่ 1: He is a snake in the grass. He always cheats on silly girls. เขาเป็นคนที่ฉ้อฉล เขาชอบที่จะหลอกผู้หญิงหน้าโง่เหล่านั้น

ตัวอย่างประโยคที่ 2:  Jan is a snake in the grass since she is having an affair with her best friend's husband.

แจนเปรียบเสมือนนังงูพิษ เธอทรยศเพื่อนและเป็นชู้กับสามีของเพื่อนรัก

หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะคะ


อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ