>

Deprive

Image

Deprive

พอดีได้ไปค้นเอกสารที่เคยไปเรียนศัพย์ กับท่านอาจารย์สงวน วงสุชาต ได้เจอคำที่สนใจและอยากขออนุญาตแชร์ ให้เพื่อนได้ความรู้นี้ไปด้วยกัน

คำนี้คือ deprive แปลว่า ยึดทรัพย์ ริบทรัพย์ ถอดถอน (ความหมายจาก Longdo Dict)

Deprive = Rob = Cheat : Sb of Sth 

deprived (Adj) แปลว่า ปราศจากสิ่งจำเป็น ขาดแคลน (ความหมายจาก Longdo Dict)

มาดูตัวอย่างการใช้คะ 

Sleep-deprived people จึงแปลว่า คนที่นอนไม่หลับ

Rest-deprived people แปลว่า คนที่พักผ่อนไม่เพียงพอ 

Exercise-deprived society แปลว่า สังคมที่ขาดการออกกำลังกาย 

ขอบคุณความรู้ดีๆจาก โรงเรียนเสริมหลักสูตร อาจารย์ สงวน วงสุชาต และ Web Longdo Dictอัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ