Indian Giver

ตอนสมัยเด็กๆ เพื่อนๆเคยให้สิ่งของแก่น้องแล้วเอาคืนไหมคะ เชื่อว่าสาวๆ คงจะเคยเป็นบ้าง
คนที่ให้ของแก่คนคนอื่นแล้วขอคืนในภายหลังเรียกว่า Indian Giver คะ 

ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันคะ 
ตัวอย่างประโยคที่ 1: Don't be an Indian giver. I hate this habit. อย่าเป็นคนที่ให้ของใครแล้วเอากับคืน  ฉันรับไม่ได้กับนิสัยแบบนี้ 
ตัวอย่างประโยคที่ 2: My oldest sister is an Indian giver because she always gives a gift and later wants it back. พี่สาวคนโตของฉันเป็นคนที่ชอบให้ของขวัญแล้วทวงคืนเสมอ 

หวังว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะคะ ขอบคุณรูปภาพประกอบน่ารักๆ จาก http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2015/03/11/some-new-some-old-8-mainstream-uses-term-indian-giver-159539

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ

Indian Giver

ตอนสมัยเด็กๆ เพื่อนๆเคยให้สิ่งของแก่น้องแล้วเอาคืนไหมคะ เชื่อว่าสาวๆ คงจะเคยเป็นบ้าง
คนที่ให้ของแก่คนคนอื่นแล้วขอคืนในภายหลังเรียกว่า Indian Giver คะ 

ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันคะ 
ตัวอย่างประโยคที่ 1: Don't be an Indian giver. I hate this habit. อย่าเป็นคนที่ให้ของใครแล้วเอากับคืน  ฉันรับไม่ได้กับนิสัยแบบนี้ 
ตัวอย่างประโยคที่ 2: My oldest sister is an Indian giver because she always gives a gift and later wants it back. พี่สาวคนโตของฉันเป้นคนที่ชอบให้ของขวัญแล้วทวงคืนเสมอ 

หวังว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านนะคะ ขอบคุณรูปภาพประกอบน่ารักๆ จาก http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2015/03/11/some-new-some-old-8-mainstream-uses-term-indian-giver-159539

อัพโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัพโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ